top of page

Motivasyon Nedir?

Motivasyon, bir kişinin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini veya dürtülerini ifade eden motive/motif 'güdü' kelimesinden türetilmiştir. Bir amaca ulaşmak için bireyleri harekete geçmeye motive etme (dürtüleme) sürecidir. Hedeflere ve ihtiyaçlara ulaşabilme arzusunun yakıtıdır. İş hedefleri söz konusu olduğunda insanların davranışlarını besleyen psikolojik unsurlar, yükselme, kabul görme, yaşam standardını artırma arzularını içerebilir.


Motif (dürtü) üretmeye teşvik eden dış faktörler, onlardan yararlanmayı başarabildiğimizde, içsel olanlar kadar önemlidirler. Örneğin, teşvik edici motivasyon tamamen dış ödüllerle ilgilidir. Buna ekleyecek olursak, istenmeyen bir sonuçla karşılaşma korkusu da bir dış etkendir ve buna korku motivasyonu diyebiliriz. Burada korku motive faktörüdür.

Güç motivasyonu ve sosyal motivasyonu da güçlü faktörlerdirler.


Motivasyon, kişinin bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik çabasındaki a. yoğunluğunu (gereksinimin şiddeti), b. yönelimini (odak) ve c. ısrarını (olumlu beklenti) içine alan, amaca ulaşma yolundaki tüm çabaların oluşturduğu süreçtir.

Motivasyonun etkin şekilde yönetimi, gerek birey ve gerekse toplulukların performansını en üst düzeye çıkartarak, kaynaklarını hedeflerine yöneltmelerine ve sonunda en iyi sonuçları almalarına olanak tanıyacaktır. Motivasyon süreci belirli faktörlerin kombinasyonuyla kendisini ifade eder.


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page