Motivasyon Nedir?

Motivasyon, kişinin bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik çabasındaki a. yoğunluğunu (gereksinimin şiddeti), b. yönelimini (odak) ve c. ısrarını (olumlu beklenti) içine alan, amaca ulaşma yolundaki tüm çabaların oluşturduğu sürectir.

Motivasyonun etkin şekilde yönetimi, gerek birey ve gerekse toplulukların performansını en üst düzeye çıkartarak, kaynaklarını hedeflerine yöneltmelerine ve sonunda en iyi sonuçları almalarına olanak anıyacaktır. Motivasyon süreci belirli faktörlerin kombinasyonuyla kendisini ifade eder.


Featured Posts
Recent Posts