top of page

Yaygın Eğitim Nedir?

Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında ya da dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin hepsini kapsamakta olup, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür. a. Örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış olanlara, b. Eğitimlerini yarıda bırakmış, ya da c. Örgün eğitim kurumlarından birisine devam etmekte olup, meslekî alanlarda daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimdir. Ülke genelinde, gerekli durumlarda yerel işbirlikleri ile her yaş ve eğitim düzeyinden insan profillerini hedefleyerek planlanır ve uygulanır. Öğretim süresini başarıyla tamamlayanlara belge veya sertifika verilir.

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page