top of page

Çalışma Hayatı ve Birey
İnsan, bir organizasyondaki en değerli varlıktır. Kendisini daha iyi tanıdıkça, başarıya güdülendikçe, çevresindekilerle daha iyi iletişim kurdukça ve onları daha iyi anladıkça, verimliliğinin ve kapasitesinin artacağı ve içinde olduğu organizasyona büyük bir katma değer sağlayacağı yadsınamaz.

İnsan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimi gibi yönetim modellerinde, en az müşteri mutluluğu kadar önemli olan çalışan mutluluğu, artık tüm organizasyonlar tarafından kendi ilerlemelerinin anahtarı olarak görülmektedir. Bireysel değişim ve gelişim gerçekleştiğinde kurumsal değişim de gerçekleşecektir. İşletmeler açısından motivasyon kavramı çok önemlidir. Çünkü personelin verimliliklerinin arttırılması, onları teşvik eden faktörlerin araştırılmasının gerektirir ve bu faktörlerin en önemlisi personelin ihtiyacını uyaran (güdü) motive'dir. Nitekim yüksek tatminlere rağmen, işletmelerde personelin büyük bir kısmının verimli olamamasının nedeni uygulanan yöntemlerin aksaklığından değil, güdülerin yanlış teşhis edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page